imageportofolio

O ŠTAMPANOM
BETONU

Štampani beton je podna površina koja predstavlja svojevrsno platno za stvaranje ekonomične replike mnogo skupljih materijala, zadržavajući u isto vreme prirodan, autentičan izgled. Primenu je štampani beton našao prevashodno u javnim prostorima – za popločavanje ulica, trgova, kolovoza, javnih garaža, ali i u poslovnim i stambenim objektima, kako u eksterijeru tako i u enterijeru.

Štampani beton je zapravo izlivena betonska površina u koju je pomoću specijalnih kalupa utisnuta šara ili tekstura kako bi površina podsećala na ciglu, granit, kaldrmu, keramičke pločice, drvo, različite vrste kamena, kao i druge površine i materijale. Upravo ova osobina štampanog betona da podseća na druge građevinske materijale zapravo doprinosi privlačnosti ovog proizvoda jer on tako postaje jeftinija alternativa autentičnim materijalima – kamenu, granitu, opeci.

Ovaj način obrade podnih površina koristi se od pedesetih godina dvadesetog veka. Postaje veoma popularan 70-ih, kada građevinci uočavaju uštede koje je moguće ostvariti upotrebom štampanog betona. Danas doživljava svojevrsan ponovni “procvat”. Možemo ga primetiti na mnogim novoprojektovanim objektima i površinama.

Štampani beton možda deluje kao još jedan građevinski materijal. Ali, bez obzira o kojem obrascu ili šari se radi postoje mnogi načini da šari date svoj sopstveni pečat. Može to biti otisak napravljen u domaćoj radinosti, ili otisak od recikliranih materijala, po potrebi može biti jednostavan ili kitnjast, sve u cilju uklapanja u određeni prostor i ambijent.

Postupak izrade ovog betona je na licu mesta. Štampani beton može se postavljati na već postojeću betonsku ili drugu čvrstu površinu, ili na zemlju, koju je u tom slučaju potrebno prethodno pripremiti – nabiti i iznivelisati. Na ovako pripremljenu zemljanu podlogu postavlja se tampon sloj od šljunka koji se sa pažnjom izniveliše. Što je podloga kvalitetnije pripremljena i krajnji proizvod – štampani beton – će biti većeg kvaliteta, otpornost i izdržljivosti. Na pripremljenu podlogu izliva se beton, najčešće marke MB30, koji je dvostruko armiran armaturnom mrežom i ojačan aditivima.

Od namene za kojuće se površina koristiti – to može biti pešački ili laki ili teški kolski saobraćaj – zavisi i debljina ugrađenog sloja betona, kao i armaturne mreže. Okvirno, debljina tampon sloja ukoliko se projektovana površina ugrađuje na zemlji, dakle nepripremljenoj podlozi, je 20cm. Debljina betonskog sloja, kao što smo rekli, zavisi od namene površine i može iznosti 8cm za pešački i oko 10cm za kolski saobraćaj. Armaturna mreža koja se ugrađuje je najčešće 4mm za pešački saobraćaj i 5-6mm za kolski saobraćaj. Ove vrednosti zavise od konkretne situacije.

Aditivi se u beton dodaju radi poboljšanja njegove elastičnosti – važna osobina na koju treba obratiti pažnju kada se radi o betonskim pločama – i taj aditiv su najčešće fiber ili polipropilenska vlakna. Kada je beton izliven pristupa se njegovom izravnjavanju a zatim se na još svež beton dodaju boje – u prahu, spreju ili kao specijalna masa. Pre nego što se beton stegao, površina se posipa specijalnim talkom čiji je glavni zadatak da spreči lepljenje otiska za betonsku podlogu. Posle ovog koraka pristupa se štampanju betona – u njega se utiskuju otisci sa željenom šarom. Otisci odnosno pečati, izrađeni su od specijalne silikonske mase, savitljivi su i laki za upotrebu. Kada se beton stvrdnuo pristupa se presecanju dilatacija u površini. Ovo se radi da bi betonske ploče bile manje izložene pucanju. Pošto su dilatacije presečene pristupa se pranju površine. Na ovaj način uklanjaju se nečistoće i vrši se priprema betonske površine za sledeći korak – lakiranje.

Lakiranjem se betonska površina impregnira – sprečava se prodiranje vode u nju. Lakiranje ne samo što ima zaštitnu funkciju, već na ovaj način betonska površina, njena boja i tekstura, dolazi do izražaja. Štampani beton je zahvalan materijal. Otporan je na visoke i niske temperature, habanje, ne kliže se. Održavanje je veoma jednostavno – vodom, uz upotrebu pumpe pod pritiskom. Svakih godinu ili dve, u zavisnosti koliko frekventnom i teškom saobraćaju je površina izložena, preporučljivo je ponovno impregniranje betona da bi se odražala njegova boja i svež izgled.

Uz ponudu šara i boja, mogućnosti koje su na raspolaganju sa štampanim betonom su veoma velike. Zato je i teško odlučiti se za kombinaciju koja će u potpunosti odgovarati. Ali proces odabira je veoma važan i u njega vredi uložiti vreme i trud. Jer, štampani beton traje dugo i veoma je upadljiv arhitektonski element u prostoru, bez obzira da li se radi o privatnom, javnom ili poslovnom prostoru.

Zbog ovoga je jako važno odabrati izgled koji će se harmonično uklopiti u prostor i i zgledati privlačno i za deset ili više godina.

Štampani beton je pokazao odlične performanse, kako sa praktične, tako i sa estetske strane, a možemo reći i sa etičke strane: tradicionalne podne obloge često zahtevaju upotrebu lepkova i sredstava koji tokom vremena emituju štetne supstance u vazduh i na taj način utiču na kvalitet vazduha u sredini u kojoj se boravi.

Ove pojave kod štampanog betona nema. Takođe, kao materijal koji poseduje dobre termoizolacione karakteristike i reflektuje svetlost, na ovaj način doprinosi smanjenju troškova kada se koristi u zatvorenim prostorima, dok svetlo obojeni betoni u eksterijeru dokazano redukuju efekat urbanog toplotnog ostrva poboljšavajući vrednosti solarne refleksije i na ovaj način doprinoseći manjem grejanju urbanih sredina i naselja.

VRSTE KALUPA

canvas
Canvas
kaldrma
Kaldrma
evia
Evia
deck
Deck
london brick
London brick
olimp
Olimp

TON KARTA

imageportofolio

CENOVNIK

Cena izrade štampanog betona zavisi od više parametra, kao što je lokacija, količina radova, statički proračun i drugo. Za konkretnu ponudu možete nas kontaktirati.

GARANCIJA

Štampani beton je podložan raznim vremenskim, mehaničkim, hemijskim i sličnim uticajima, jedno od glavnih pitanja jeste dugotrajnost kvaliteta urađenog štampanog betona. Da bi štampani beton bio dugotrajan i zadržao svoje tehničke i estetske performanse kao prvog dana, neophodno je ispoštovati više zahteva:

  • Svi materijali koji se ugrađuju, počevši od betona i armaturne mreže, pa do završnog laka moraju biti kvaliteni i sa potvrđenim atestima od nadležnih institucija.
  • Vremenski uslovi za vreme izvođenja radova, moraju biti u rasponu koji je predviđen od strane proizvođača materijala i prema standardina građevinske struke.
  • Radnici koji izvode građevniske radove štampanog betona moraju biti stručno obučeni u delokrugu svojih nadležnosti.

Preduzeće Shirka d.o.o. u potpunosti zadovoljava sve navedene kriterijume u pogledu tehničkom, tehnološkom i kadrovskom smislu. U svom timu poseduje licencirane odgovorne izvođače od strane Inženjerske komore Srbije, sertifikovane radnike od strane renomiranih inostranih proizvođača materijala za štampane betone, kao i veše godišnje iskustvo u oblasti građevinarsta a posebno u izvođenju štampanih betona.

Preduzeće Shirka d.o.o. daje garanciju na svoje radove u trajanju od 1 (jedne) godine od dana uplate celokupne ugovorene sume.

VAŽNO:

Garancija se ne odnosi na lak. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost od odpadanja, ljušćenja ili gubitka inteziteta sjaja završnog laka.

Garancija se ne odnosi na pucanje betona. U slučaju pucanja betona, ne snosimo nikakvu odgovornost, niti smo u mogućnosti popravljati o svom trošku.

Bilo kakva intervencija u smislu navedenih nedostataka za koje ne dajemo garanciju, može biti izvršena samo uz naknadno ugovaranja tih radova.

Preduzeće Shirka d.o.o. nije u obavezi da zaključi bilo kakav naknadni ugovor.

Važi od 01.01.2015.god.

LICENCA I SERTIFIKATI